Harmonogram wymiany zaworów termostatycznych oraz informacja Zarządu

INFORMACJA ZARZĄDU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni uprzejmie informuje, że od dnia 10-08-2017 r. do 09-09-2017 r. Spółdzielnia realizuje program wymiany istniejących zaworów termostatycznych na zawory termostatyczne typ RA-N z głowicami gazowymi typ RA 2996 firmy Danfoss, które umożliwią płynną regulację temperatury w lokalu na każdym grzejniku w zakresie 16°C - 26°C.

Ponadto zostaną wymienione (często niesprawne) zawory na pionach odpowietrzających, co umożliwi poprawne odpowietrzenie instalacji c.o.

Wymiana zaworów termostatycznych planowana jest we wszystkich pomieszczeniach w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach ogólnodostępnych w budynkach:

  • nr 4 i 5 przy ul. Konopnickiej,
  • nr 5 i 12 przy ul. Kruczkowskiego

Wymiana zaworów przeprowadzana jest na koszt Spółdzielni bez konieczności pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat podczas wymiany i montażu.

 W celu usprawnienia wymiany i montażu zaworów prosimy użytkowników lokali o:

  • przygotowanie miejsca wymiany poprzez umożliwienie swobodnego dostępu do zaworów w lokalu,
  • sprawdzenie, czy osoby wymieniające zawory są do tego uprawnione (sprawdzenie identyfikatorów poświadczonych pieczątką SM „Karwiny”),
  • czytelne potwierdzenie wykonania zlecenia.

Zdemontowane, stare zawory z głowicami winny być przekazane firmie montującej w celu dokonania wymaganej utylizacji. Użytkownik lokalu powinien otrzymać trzecią kopię protokołu wymiany. Ponadto informujemy, że dodatkowo w każdym lokalu będzie  przeprowadzana inwentaryzacja grzejników.

Powodzenie całego programu wymiany i montażu zaworów uzależnione jest od zainstalowania zaworów we wszystkich lokalach mieszkalnych w ww. budynkach. Dlatego prosimy użytkowników lokali o obecność w wyznaczonym przez Wykonawcę dniu wymiany.

Z uwagi na prawdopodobieństwo wystąpienia przecieków podczas napełniania instalacji po wykonaniu wymiany zaworów prosimy o obecność w lokalach również w planowanym terminie napełniania instalacji.

Zgodnie z zapisami ust 1 §6 Regulaminu podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią, a użytkownikami lokali w zakresie remontów i konserwacji w przypadku nieobecności podczas napełniania i prób szczelności w dniu wskazanym na ogłoszeniu w godzinach 17°° – 19°° odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zalania ponosi użytkownik lokalu.

 Harmonogram wymiany zaworów i napełniania instalacji c.o. dostępny jest poniżej oraz w siedzibie Spółdzielni.

    ZARZĄD SM „KARWINY”

Zbigniew Szymański

   Jolanta Muża, Marek Fułek

HARMONOGRAM WYMIANY ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH 2017
ADRES BUDYNKU LOKALE Planowany termin wymiany zaworów Planowany termin napełniania instalacji c.o.
w godz 8°° - 18°° Data Godziny
Konopnickiej 4 A od 1-10 10.08.2017 16.08.2017 17°° -19°°
B od 1-12 11.08.2017
B od 13-15, C od 1-10 14.08.2017
C od 11-20 16.08.2017
Konopnickiej 5 A od 1-10 17.08.2017 22.08.2017 17°° -19°°
B od 1-10 18.08.2017
C od 1-10 21.08.2017
D od 1-10 22.08.2017
Kruczkowskiego 5 A od 1-10 23.08.2017 25.08.2017 17°° -19°°
C od 1-15 24.08.2017
B od 1-10 25.08.2017
Kruczkowskiego 12 A od 1-10 28.08.2017 29.08.2017 17°° -19°°
B od 1-10 29.08.2017

II terminy: 7-8.09.2017