Punkt Obsługi Kontrahenta otwarty

W dniu 21 lutego br. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” odbyło się  otwarcie Punktu Obsługi Kontrahenta – projektu realizowanego przez Zarząd Spółdzielni od 2016 roku. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu, pracownicy Spółdzielni, a także kilku mieszkańców naszych zasobów. Swoją obecnością zaszczycił nas Wiceprezydent Miasta Gdyni, Pan Michał Guć oraz Pani Magdalena Biegańska z Biura Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnością UM Gdyni, która od lat działa na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością.

Punkt Obsługi Kontrahenta mieści się w pokoju nr 12 na parterze budynku Zarządu Spółdzielni. W nowym Punkcie Obsługi Kontrahenta znajdują się trzy w pełni wyposażone stanowiska pracy, obsługujące kolejno sprawy kancelaryjno - administracyjne, członkowskie  oraz rozliczenia opłat za użytkowanie lokali, na których będzie można m.in. dowiedzieć się o stanie swojej kartoteki finansowej, zgłosić awarię, złożyć pisma, otrzymać druki do wpłat oraz formularze obowiązujących w Spółdzielni wniosków czy deklaracji.

Oprócz Punktu Obsługi Kontrahenta, od ponad roku na parterze budynku funkcjonują punkt Poczty Polskiej oraz punkt kasowy Monetia. W ten sposób skoncentrowano dostęp  do potrzebnych usług w jednym miejscu, co ma szczególne znaczenie w przypadku osób, dla których poruszanie się w celu  załatwienia codziennych spraw może stanowić poważny  problem.

Wizją Zarządu jest, aby regulowanie wszelkich formalności związanych z obsługą Spółdzielni oraz usługami bankowo-pocztowymi stanowiło jak najmniejszy problem dla wszystkich mieszkańców, w szczególności osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku, a także dla rodzin z małymi dziećmi i wózkami. Zakładamy, że wskazane powyżej działania przyczynią się także do poprawy jakości świadczonych usług, a także zwiększą komfort korzystania z budynku osobom  w każdym  wieku oraz o różnym stopniu sprawności fizycznej.

O wydarzeniu można także przeczytać na stronie miasta Gdyni pod poniższym adresem.

Zachęcamy również do zapoznania się z projektem dotyczącym kart „Gdynia Senior Plus” - szczegóły dostępne są na tutaj.