Remonty w zasobach Spółdzielni w roku 2017

INFORMACJA ZARZĄDU O WYKONANYCH REMONTACH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KARWINY” W GDYNI W 2017 ROKU

 

I.   W zakresie malowania klatek schodowych z korytarzami, piwnicami i pomieszczeniami ogólnodostępnymi wykonano prace w 45 klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych (w tym w czterech wieżowcach):

 • nr 13 przy ul. Buraczanej - 2 klatki schodowe
 • nr 15 przy ul. Buraczanej - 2 klatki schodowe
 • nr 21 przy ul. Buraczanej - 2 klatki schodowe
 • nr 26 przy ul. Buraczanej - 4 klatki schodowe
 • nr 29 przy ul. Buraczanej - 6 klatek schodowych
 • nr   7 przy ul. Korzennej  - 6 klatek schodowych
 • nr 11 przy ul. Korzennej - 2 klatki schodowej
 • nr   1 przy ul. Baczyńskiego - 3 klatki schodowe
 • nr   3 przy ul. Baczyńskiego - 4 klatki schodowe
 • nr 21 przy ul. Nałkowskiej - 6 klatek schodowych
 • nr   1 przy ul. Staffa - 2 klatki schodowe
 • nr   3 przy ul. Staffa - 2 klatki schodowe
 • nr   5 przy ul. Staffa - 2 klatki schodowe
 • nr   7 przy ul. Staffa - 2 klatki schodowe 

II.   W roku 2017 wypłacono ekwiwalent za wymianę stolarki okiennej dla 27 użytkowników lokali.

 III.  Wykonano ogrodzenia placów zabaw

 • przy ul. Kruczkowskiego 5
 • przy ul. Tatarczanej 8

 IV.   W zakresie remontu chodników wykonano:

 • chodnik wzdłuż budynku nr 23 ulicy Buraczanej od strony balkonów
 • chodnik od budynku nr 18 do nr 24 przy ulicy Buraczanej
 • chodnik  od  budynku nr 5 przy ulicy Korzennej w kierunku ul. Wielkopolskiej
 • chodnik  przy budynku nr 41  przy ul. Buraczanej.
 • chodnik od szczytu budynku nr 10 przy ul. Tatarczanej
 • chodnik  do pergoli śmietnikowej od budynku nr 7 przy ulicy Gojawiczyńskiej
 • chodnik i wejścia do budynku nr 3 przy ulicy Staffa
 • chodnik i wejścia do budynku nr 5 przy ulicy Staffa
 • chodnik i wejścia do budynku nr 7 przy ulicy Staffa
 • chodnik  i schody do budynku nr 5 przy ul. Kruczkowskiego

Łącznie wyremontowano 1 837 m2 chodników.

 V.    Wykonano remont wiaty śmietnikowej wraz z remontem nawierzchni przy ul. Makuszyńskiego 17

 VI.   Wykonano 130 miejscowych napraw w nawierzchni drogowej asfaltowej

 VII. W zakresie hydroizolacji i ocieplenia ścian piwnic wykonano:

 • hydroizolację i ocieplenie ściany szczytowej piwnic (16 m2) budynku nr 13 przy ul. Makuszyńskiego wraz z drenażem (16 mb)
 • hydroizolację tylnej ściany niższego poziomu garażu dwupoziomowego (117 m2) wraz z ułożeniem drenażu (36,5 mb) garażu G2 przy ul. Gałczyńskiego
 • hydroizolację oraz ocieplenie ścian zachodniej, południowej i części ściany wschodniej piwnic (189 m2) wraz z ułożeniem drenażu (10 mb) budynku nr 1 przy ul. Baczyńskiego
 • hydroizolację i ocieplenie ściany zachodniej i  północnej piwnic (195 m2) wraz z ułożeniem drenażu ( 84 mb) budynku nr 2 przy ul. Kruczkowskiego
 • hydroizolację i ocieplenie ścian piwnic (466 m2) wraz z ułożeniem drenażu (166 mb) budynku nr 7 przy ul. Gojawiczyńskiej
 • hydroizolację i ocieplenie ścian piwnic od strony balkonów (149 m2) budynku nr 45 przy ul. Buraczanej
 • hydroizolację i ocieplenie ścian piwnic (205 m2) budynku nr 15 przy ul. Staffa
 • hydroizolację i ocieplenie ścian piwnic narożnika (49 m2)  budynku nr 5 przy ul. Kruczkowskiego
 • hydroizolację i ocieplenie ścian piwnic (473 m2) budynku nr 41 przy ul. Buraczanej

Razem wykonano:  1859 m2 izolacji przeciwwilgociowych i termicznych ścian piwnic i 312,5 mb drenaży.

 VIII. W zakresie robót remontowych elewacji  budynków  wykonano:

 • mycie i odgrzybianie elewacji północnej i zachodniej budynku nr 7 przy ul. Iwaszkiewicza (1057 m2)
 • mycie i odgrzybianie elewacji wschodniej, północnej i zachodniej budynku nr 9 przy ul. Iwaszkiewicza (1120 m2)
 • mycie i odgrzybianie elewacji północnej i zachodniej budynku nr 3 przy ul. Korzennej (500 m2)
 • mycie i odgrzybianie elewacji zachodniej i obu szczytów budynku nr 10 przy ul. Porazińskiej (1300 m2)
 • mycie i odgrzybianie elewacji północnej i ściany szczytowej zachodniej budynku nr 17 przy ul. Gałczyńskiego (1020 m2)
 • mycie i odgrzybianie elewacji północnej szczytowej budynku nr 17 przy ul. Staffa (260 m2)
 • mycie i odgrzybianie północnej ściany szczytowej  budynku nr 1 przy ul. Makuszyńskiego (100 m2)

Razem mycie i odgrzybianie ścian elewacyjnych:  5 357m2

 • malowanie elewacji zespołu garaży przy ul. Gałczyńskiego 19 (267 m2)
 • awaryjny remont elewacji ściany bocznej balkonów klatki C w budynku nr 8 przy ul. Kruczkowskiego
 • remont elewacji wiatrołapów budynku nr 10 przy ul. Kruczkowskiego – 3 szt.
 • remont elewacji i daszków wiatrołapów budynku nr 5 przy ul. Konopnickiej – 3 szt.

 IX. W ramach  remontów instalacji elektrycznej w budynkach wykonano:

 • remont rozdzielnic administracyjnych w 23 budynkach w ilości 43 sztuk

 X. W ramach  remontów  instalacji sanitarnych wykonano:

 • remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku usługowym nr 22 przy ul. Chwaszczyńskiej
 • zmonitorowano i udrożniono  ok. 100 mb sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
 • wymieniono 618 szt. zaworów termostatycznych i 87 szt. zaworów odpowietrzających w czterech budynkach.