Ogłoszenia o pracę

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny”
w Gdyni, ul. Korzenna 15

zatrudni na stanowisku:

 Inspektora nadzoru budowlanego

w Dziale Remontów i Inwestycji

Wymagania:

 1. Doświadczenie w zakresie eksploatacji budynków i związanych z nimi urządzeniami.
 2. Doświadczenie w zakresie prowadzenia procesów inwestycyjnych.
 3. Umiejętność prowadzenia negocjacji.
 4. Umiejętność opracowywania SIWZ i kosztorysowania.
 5. Preferowane wykształcenie wyższe techniczne (kierunek budownictwo).
 6. Posiadanie aktualnych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 7. Posiadanie aktualnych uprawnień dozorowych wymaganych na danym stanowisku.
 8. Mile widziana znajomość modułu Obsługi Technicznej Nieruchomości programu DOM 5 oraz programu AutoCad.


Podstawowy zakres podstawowych obowiązków:

 1. Wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem sprawności technicznej budynków i obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów budowlanych wymaganej przepisami polskiego prawa i wewnętrznymi zaleceniami.
 3. Obsługa użytkowników lokali wraz z prowadzeniem korespondencji w sprawach dotyczących eksploatacji zasobów mieszkaniowych.
 4. Opracowywanie harmonogramów robót. Przygotowywanie zleceń i bieżąca kontrola ich realizacji oraz rozliczanie prac zlecanych podmiotom zewnętrznym i Zespołowi Konserwacyjno-Remontowemu.
 5. Planowanie potrzeb remontowo-inwestycyjnych oraz opracowywanie budżetu rocznego i wieloletniego.
 6. Bieżąca kontrola kosztów remontów i inwestycji oraz realizacji budżetu wraz z analizą i umotywowanymi wnioskami.

 

Zapewniamy umowę o pracę oraz miłą atmosferę.

Oferty wraz z listem motywacyjnym należy składać osobiście w Sekretariacie Spółdzielni, pocztą na adres korespondencyjny Spółdzielni lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.