Ogłoszenia o pracę

Ogrodnik

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny”

w Gdyni, ul. Korzenna 15

zatrudni na stanowisku:

Konserwator – Ogrodnik

w Dziale Obsługi Użytkowników Lokali

  

                Wymagania:

 • doświadczenie w pracy w ogrodnictwie,
 • znajomość przepisów w zakresie pielęgnacji drzew,
 • prawo jazdy kat. B (czynny kierowca),
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokościach,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i zaradność,
 • sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań.

 

Zakres podstawowych obowiązków: 

 • praca przy pielęgnacji i zakładaniu zieleni (m. in. odchwaszczanie, nawożenie, przycinanie koron drzew, przycinanie krzewów, sadzenie drzew, krzewów, bylin),
 • obsługa i konserwacja maszyn ogrodniczych,
 • wykonywanie prac pomocniczych w innych specjalnościach zawodowych.

 

                 Oferujemy: 

 • stabilną pracę,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pełny etat,

 

Oferty wraz z listem motywacyjnym należy składać osobiście w Sekretariacie Spółdzielni, pocztą na adres Spółdzielni lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Elektryk

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny” 
w Gdyni, ul. Korzenna 15

zatrudni na stanowisku:

Konserwator - Elektryk

w Dziale Obsługi Użytkowników Lokali

Wymagania:

 • wykształcenie min. zawodowe o profilu elektrycznym lub energetycznym,
 • doświadczenie w pracach związanych z konserwacją i remontami instalacji elektrycznych, odgromowych w budynkach  wielorodzinnych -  min. 3 lata,
 • znajomość norm i przepisów z zakresu elektryki, energetyki,
 • ważne świadectwo kwalifikacji zawodowych uprawniające do zajmowania się eksploatacją i remontami instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1KV na stanowisku eksploatacji,
 • prawo jazdy kat. B (czynny kierowca),
 • znajomość obsługi komputera,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokościach,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.Zakres podstawowych obowiązków:

 •  Konserwacja, naprawa, remonty instalacji i urządzeń elektroenergetycznych:
   • wewnętrznych linii zasilających lokale mieszkalne oraz użytkowe;
   • instalacji wewnętrznych ww. lokali (z wyłączeniem osprzętu);
   • instalacji odgromowych budynków;
   • połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych;
   • oświetlenia części wspólnych budynków;
   • oświetlenia terenów zewnętrznych Spółdzielni;
   • usuwania awarii w ramach dyżurów konserwatorskich poza godzinami pracy.
 • Wykonywanie prac pomocniczych w innych specjalnościach zawodowych.

Oferujemy:
 • stabilną pracę,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub zastępstwo,
 • pełny etat,
 • dodatkowo płatne dyżury i usługi.

 

Oferty wraz z listem motywacyjnym należy składać osobiście w Sekretariacie Spółdzielni, pocztą na adres Spółdzielni lub e-mailem na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Hydraulik

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny” 
w Gdyni, ul. Korzenna 15

zatrudni na stanowisku:

Konserwator - Hydraulik

w Dziale Obsługi Użytkowników Lokali

Wymagania:

 • wykształcenie min. zawodowe o profilu wodno-kanalizacyjnym, centralnego ogrzewania,
 • doświadczenie w pracach związanych z konserwacją i remontami instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • doświadczenie w pracach konserwacyjnych i utrzymania ciągłości pracy: urządzeń, węzłów, instalacji i sieci cieplnych; urządzeń, instalacji i sieci gazowych; urządzeń, instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej; instalacji deszczowej wewnątrz budynków mieszkalnych i kanalizacji deszczowej na zewnątrz budynków,
 • znajomość norm i przepisów z zakresu wodno-kanalizacyjnego, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej,
 • ważne świadectwo kwalifikacji zawodowych uprawniające do obsługi instalacji ciepłowniczej, gazowej,
 • prawo jazdy kat. B (czynny kierowca),
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokościach,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.


Zakres podstawowych obowiązków:

 •  Konserwacja, naprawa, remonty instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, w tym:
   • wykonywanie bieżących i okresowych przeglądów technicznych urządzeń węzłów, instalacji i sieci cieplnych; urządzeń, instalacji i sieci gazowych; urządzeń, instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej; instalacji deszczowej wewnątrz budynków mieszkalnych i kanalizacji deszczowej na zewnątrz budynków;
   • wykonywanie remontów ww. urządzeń i instalacji wynikających z bieżących i okresowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych;
   • niezwłoczne zgłaszanie przełożonemu wszelkich zauważonych przeróbek wykonywanych bez zgody spółdzielni przez użytkowników lokali na ich lokalach w ww. instalacjach, a w szczególności przeróbek instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiany lub likwidacji grzejników, integracji w wodomierze, zawory regulacyjne, itp.
   • usuwanie awarii w ramach dyżurów konserwatorskich poza godzinami pracy;
   • wykonywanie prac pomocniczych w innych specjalnościach zawodowych.

Oferujemy:
 • stabilną pracę,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pełny etat,
 • dodatkowo płatne dyżury i usługi.

 

Oferty wraz z listem motywacyjnym należy składać osobiście w Sekretariacie Spółdzielni, pocztą na adres Spółdzielni lub e-mailem na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Pracownik ds. Obsługi Organów Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny” 
w Gdyni, ul. Korzenna 15

zatrudni na stanowisku:                     

Pracownik ds. Obsługi Organów Spółdzielni

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: administracja, zarządzanie.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, poczty elektronicznej oraz sprzętu biurowego.
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe, preferowany staż pracy w spółdzielczości mieszkaniowej.
 • Mile widziane doświadczenie: w pozyskiwaniu funduszy unijnych, w prowadzeniu spraw związanych z zarządzaniem jakością.
 • Znajomość Kodeksu Cywilnego, zasad prowadzenia postępowań przetargowych oraz zasady konkurencyjności.
 • Umiejętność interpretacji przepisów i stosowania ustaw.
 • Umiejętność zwięzłego i logicznego formułowania treści przygotowywanych pism i dokumentów.
 • Doskonałe zdolności organizacyjne i interpersonalne.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 

Obowiązki:

 • Obsługa organizacyjna organów spółdzielni, w szczególności posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, a także koordynacja przygotowania i obsługi Walnych Zgromadzeń, uroczystości, spotkań, konkursów.
 • Kompleksowa obsługa spraw związanych z przetargami.
 • Współpraca z organizacjami społecznymi działającymi przy Spółdzielni.
 • Realizowanie zadań administracyjnych związanych z funkcjonowaniem działu.
 • Przygotowywanie pism, raportów, sprawozdań oraz prezentacji na potrzeby Zarządu Spółdzielni.
 • Współpraca w zakresie prac związanych z prowadzeniem archiwum zakładowego.
 • Dbanie o pozytywny wizerunek Spółdzielni.
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych z charakterem wykonywanej pracy.

 Oferujemy:

 • stabilną pracę
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pełny etat

Oferty wraz z listem motywacyjnym należy składać osobiście w Sekretariacie Spółdzielni, pocztą na adres Spółdzielni lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.