Ogłoszenia o pracę

Pracownik ds. kancelaryjno-biurowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny” 
w Gdyni, ul. Korzenna 15

zatrudni na stanowisku:

Pracownik ds. kancelaryjno-biurowych

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office oraz sprzętu biurowego,
 • Umiejętność zwięzłego i logicznego formułowania treści przygotowywanej korespondencji,
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność planowania zadań i ustalania priorytetów,
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne oraz umiejętność współpracy w zespole,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku.


Zakres obowiązków:

 • Bieżąca obsługa połączeń telefonicznych oraz poczty elektronicznej,
 • Bieżąca obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej, koordynacja obiegu dokumentów, archiwizacja elektroniczna i papierowa,
 • Tworzenie pozytywnego wizerunku Spółdzielni na zewnątrz poprzez odpowiednią organizację pracy w kontaktach z kontrahentami zewnętrznymi,
 • Prowadzenie i nadzorowanie kalendarza spotkań Zarządu,
 • Obsługa zebrań, konferencji i spotkań służbowych Zarządu, przygotowywanie prezentacji, materiałów na spotkania i konferencje, dbanie o sprawny przebieg spotkań i ich wsparcie logistyczne,
 • Zapewnienie zaopatrzenia biura w odpowiednie materiały biurowe i inne środki niezbędne do pracy,
 • Nadzór nad sprawnością techniczną urządzeń biurowych i w razie potrzeby współpraca z firmami serwisującymi te urządzenia,
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych z charakterem wykonywanej pracy.

Oferujemy:
  • stabilną pracę
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • pełny etat

Oferty wraz z listem motywacyjnym należy składać osobiście w Sekretariacie Spółdzielni, pocztą na adres Spółdzielni lub e-mailem na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o zamieszczenie poniższego oświadczenia w dokumentach aplikacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Karwiny” z siedzibą w Gdyni przy ulicy Korzennej 15, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni przez okres najbliższych 6 m-cy."

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny” z siedzibą w Gdyni, przy ul. Korzennej 15, nr tel. 58 781 03 74/75, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 2. Państwa dane osobowe, w tym dane kontaktowe, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach na pracowników Spółdzielni. Podstawą przetwarzania danych są przepisy Kodeksu Pracy, a także udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO).
 3. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 4. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące po zakończeniu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie danych w kolejnych naborach na pracowników Spółdzielni, dane będą przechowywane nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
 5. Każdy posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Administratora danych.
 6. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 9. Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  w  zakresie  wynikającym  z  art.  221 Kodeksu Pracy jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych jednego z oświadczeń:

 • Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Karwiny” z siedzibą w Gdyni przy ulicy Korzennej 15, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.”

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

 • Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Karwiny” z siedzibą w Gdyni przy ulicy Korzennej 15, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni przez okres najbliższych 6 m-cy.”

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

Ogrodnik

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny”

w Gdyni, ul. Korzenna 15

zatrudni na stanowisku:

Konserwator – Ogrodnik

w Dziale Obsługi Użytkowników Lokali

  

                Wymagania:

 • doświadczenie w pracy w ogrodnictwie,
 • znajomość przepisów w zakresie pielęgnacji drzew,
 • prawo jazdy kat. B (czynny kierowca),
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokościach,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i zaradność,
 • sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań.

 

Zakres podstawowych obowiązków: 

 • praca przy pielęgnacji i zakładaniu zieleni (m. in. odchwaszczanie, nawożenie, przycinanie koron drzew, przycinanie krzewów, sadzenie drzew, krzewów, bylin),
 • obsługa i konserwacja maszyn ogrodniczych,
 • wykonywanie prac pomocniczych w innych specjalnościach zawodowych.

 

                 Oferujemy: 

 • stabilną pracę,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pełny etat,

 

Oferty wraz z listem motywacyjnym należy składać osobiście w Sekretariacie Spółdzielni, pocztą na adres Spółdzielni lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Więcej artykułów…

 1. Elektryk
 2. Hydraulik