Ogłoszenia o pracę

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny” z siedzibą w Gdyni, przy ul. Korzennej 15, nr tel. 58 781 03 74/75, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 2. Państwa dane osobowe, w tym dane kontaktowe, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach na pracowników Spółdzielni. Podstawą przetwarzania danych są przepisy Kodeksu Pracy, a także udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO).
 3. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 4. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące po zakończeniu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie danych w kolejnych naborach na pracowników Spółdzielni, dane będą przechowywane nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
 5. Każdy posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Administratora danych.
 6. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 9. Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  w  zakresie  wynikającym  z  art.  221 Kodeksu Pracy jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Kandydat przesyłający swoje zgłoszenie potwierdza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na stronie www.smkarwiny.pl w zakładce „Ogłoszenia o pracę”.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych jednego z oświadczeń:

 • Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Karwiny” z siedzibą w Gdyni przy ulicy Korzennej 15, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.”

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

 • Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Karwiny” z siedzibą w Gdyni przy ulicy Korzennej 15, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni przez okres najbliższych 6 m-cy.”

.......................................................

Podpis kandydata do pracy