Statut

Statut SM "Karwiny"

Uchwalenie zmian do tekstu jednolitego Statutu SM "Karwiny" Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Karwiny" w Gdyni Nr 7/WZ/2012 z dnia  16.06.2012 r.

Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 04.07.2012 r. - numer pozycji rejestru (nr KRS) 0000050448, nr wpisu w pozycji rejestru:27; sprostowanie postanowieniem z dnia 18.09.2012 r. (numer wpisu w pozycji rejestru:28), zaopatrzone klauzulą prawomocności z dnia 04.12.2012 r. - przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

W razie problemów z wyświetleniem powyższych odnośników należy pobrać aplikację AdobeReader.