O spółdzielni

Zarząd


Skład Zarządu:

       mgr inż. Zbigniew Szymański - Prezes Zarządu

       mgr Marek Fułek  - Z-ca Prezesa Zarządu
                                                                   
       mgr Jolanta Muża - Z-ca Prezesa Zarządu - Główny Księgowy