Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni Mieszkaniowej "KARWINY" liczącym 9 osób i składającym się wyłącznie z członków spółdzielni.

W ramach Rady Nadzorczej działają trzy Komisje Stałe:

Komisja Rewizyjna
Komisja Techniczna
Komisja Członkowska

Rada Nadzorcza i Komisje
  Funkcje
Rada Nadzorcza Komisja Rewizyjna Komisja Techniczna

Komisja Członkowska

Bajraszewska-Bartz Ewa Członek Członek    
Bemowski Jerzy Z-ca Przewodniczącego     Z-ca Przewodniczącego
Czajka Grzegorz Przewodniczący   Z-ca Przewodniczącego  
Dobrzyńska Bogumiła Członek Członek    
Domaradzka Maria Członek Przewodniczący Członek  
Erenc Włodzimierz Członek     Przewodniczący
Góral Joanna Członek   Przewodniczący  
Kobierowski Tadeusz Członek  Z-ca Przewodniczącego    
 Kornacki Jan Sekretarz     Członek

Godziny przyjęć:
każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00