Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni Mieszkaniowej "KARWINY" liczącym 9 osób i składającym się wyłącznie z członków spółdzielni.

Rada Nadzorcza SM "Karwiny" w 2 letniej kadencji (2017 - 2019).

W ramach Rady Nadzorczej działają trzy Komisje Stałe:
Komisja Rewizyjna
Komisja Techniczna
Komisja Członkowska

Rada Nadzorcza i Komisje
  Funkcje
Rada Nadzorcza Komisja Rewizyjna Komisja Techniczna

Komisja Członkowska

Bajraszewska-Bartz Ewa Członek Członek    
Bemowski Jerzy Z-ca Przewodniczącego     Z-ca Przewodniczącego
Czajka Grzegorz Członek   Przewodniczący  
Domaradzka Maria Członek   Z-ca Przewodniczącego  
Erenc Włodzimierz Członek     Przewodniczący
Góral Joanna Członek    Członek  
Kornacki Jan Sekretarz     Członek
Kuna Krystyna Członek Przewodnicząca    
Rykowski Bartosz Przewodniczący Z-ca Przewodniczącego    

Godziny przyjęć:
poniedziałek 17.00 - 18.00
oraz
pierwszy poniedziałek każdego miesiąca 10.00 - 11.00