O spółdzielni

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni Mieszkaniowej "KARWINY" liczącym 9 osób i składającym się wyłącznie z członków spółdzielni.

Rada Nadzorcza SM "Karwiny" w 2 letniej kadencji (2015 - 2017).

W ramach Rady Nadzorczej działają trzy Komisje Stałe:
Komisja Rewizyjna
Komisja Techniczna
Komisja Członkowska

Rada Nadzorcza i Komisje
  Funkcje
Rada Nadzorcza Komisja Rewizyjna Komisja Techniczna

Komisja Członkowska

Erenc Włodzimierz Członek  
Przewodniczący
Greszkiewicz Jerzy

Członek

  Z-ca Przewodniczącego  
Jabłonowska Katarzyna Członek Przewodniczący  
Kijak Janusz Członek   Przewodniczący  
Korcz-Lewandowski Łukasz Członek
Członek  
Kornacki Jan Przewodniczący     Z-ca  Przewodniczącego 
Nast Teresa Z-ca Przewodniczącego Z-ca  Przewodniczącego     
Pająk Mariusz

Członek

    Członek
Sitkiewicz-Icha Iwona Sekretarz Członek    

Godziny przyjęć:
poniedziałek 17.00 - 18.00
oraz
pierwszy poniedziałek każdego miesiąca 10.00 - 11.00