Historia

 GENEZA SPÓŁDZIELNI

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karwiny" powstała w wyniku podziału Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni z inicjatywy mieszkańców nowych osiedli wybudowanych na terenie ówczesnej dzielnicy Wielki Kack, a obecnie - dzielnicy Karwiny. Proces podziałowy rozpoczęto w 1990 r.
Nazwę Spółdzielni przyjęto na pierwszym Zebraniu Przedstawicieli Członków w dniu 30.10.1990r. Uchwalono wtedy Statut oraz wybrano Radę Nadzorczą pierwszej kadencji. Bezpośrednio potem wybrano Zarząd. Spółdzielnia została wpisana do rejestru sądowego w 1991r.

ZASOBY MIESZKANIOWE i USŁUGOWE
Zasoby mieszkaniowe SM "Karwiny" zgrupowano początkowo na trzech osiedlach wyznaczonych głównymi ulicami dojazdowymi: ul. Korzenną i Buraczaną, ul. Nałkowskiej i Brzechwy.
Każde z osiedli wyposażono w duży pawilon handlowy dla zaopatrywania mieszkańców w produkty pierwszej potrzeby. Ponadto w ramach inwestycji wybudowano dodatkowe obiekty usługowo - handlowe na granicy Karwin III i Karwin II, przy ul. Brzechwy. Karwiny I dysponują przy ul. Korzennej obiektami usługowo - handlowymi, wybudowanymi w ramach inwestycji spółdzielni oraz później przez inwestorów prywatnych, w tym przez członków.
Po zakończeniu inwestycji "Na Wzgórzu", po stronie Wielkiego Kacka powstało nowe osiedle Karwiny IV. W 2005r. na tym terenie, w wyniku umowy z firmą deweloperską, wybudowano jeszcze dwa domy mieszkalne.

DROGI i KOMUNIKACJA

Układ drogowy na terenie trzech osiedli SM "Karwiny" tworzą przekazane Miastu ulice: Korzenna, Nałkowskiej, częściowo Staffa, Brzechwy i Makuszyńskiego; oraz ulice wewnętrzne: Buraczana, Tatarczana, Konopnickiej, Gojawiczyńskiej, Gałczyńskiego, Iwaszkiewicza, Baczyńskiego, Kruczkowskiego, częściowo Staffa oraz Porazińskiej i Tuwima.
Na osiedlu Karwiny do Miasta należą częściowo ulice: Gryfa Pomorskiego, Myśliwska i Lipowa.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
Spółdzielnia realizuje przede wszystkim potrzeby mieszkaniowe swoich Członków oraz może realizować dodatkowe potrzeby określone w Statucie.