KOMUNIKAT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny” w Gdyni zwraca się do wszystkich użytkowników lokali leżących w zasobach Spółdzielni, aby w przypadku zauważenia przemieszczających się dzików po naszym osiedlu zgłaszać taki fakt bezpośrednio do Leśniczego ds. łowieckich pod nr. telefonu 606-375-953.