Sezon grzewczy 2017/2018

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Na podstawie ust. 4.11 rozdziału III Regulaminu rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej, wody, gazu, energii elektrycznej (garaże i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych) w Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny″, Zarząd mając na uwadze fakt, iż w okresie ostatnich dwóch tygodni odczuwalna temperatura powietrza spadła poniżej 10°C (m.in. ze względu na bardzo dużą wilgotność) podjął decyzję o wznowieniu, do dnia 22.09.2017 r., dostarczania energii cieplnej na potrzeby c.o. w sezonie grzewczym 2017/2018.

Czytaj więcej: Sezon grzewczy 2017/2018

Harmonogram malowania klatek schodowych

Harmonogram malowania klatek schodowych w 2017 roku w budynkach należących do zasobów SM „Karwiny”.

Stan na 30 czerwca 2017 r.

Pismo od Nadleśnictwa Gdańsk do Spółdzielni Mieszkaniowej "Karwiny" ws. dzików

 Pismo, które Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny” otrzymała od Nadleśnictwa Gdańsk w sprawie dzików pojawiających się na osiedlu Karwiny - odpowiedź na pismo Spółdzielni z dnia 22.02.2017 roku.

 

Komunikat Zarządu

Komunikat Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” informuje, że w dniu 08.02.2017 r. otrzymał informację z Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, że segregacja odpadów we wiacie śmietnikowej usytuowanej przy budynku nr 17 przy ulicy Gałczyńskiego w Gdyni, przypisanej mieszkańcom budynków nr 15 i 17 przy ul. Gałczyńskiego w Gdyni oraz budynku nr 9 przy ul. Iwaszkiewicza w Gdyni, nie odbywa się w sposób zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni, pomimo złożonej deklaracji selektywnego odbierania odpadów. Stwierdzono, że w pojemniku na odpady selektywne (papier) znajdował się gruz.

Kolejny przypadek niewłaściwego postępowania z odpadami może skutkować podwyższeniem przez Urząd Miasta Gdyni opłat za ich wywóz.

Jednocześnie informujemy, że tego typu odpadów mieszkańcy Gdyni mogą pozbyć się bezpłatnie (jeśli ich waga nie przekracza 500 kg/rok), zawożąc je do PSZOK Eko Dolina w Łężycach.