Awaria centralnego ogrzewania

Zgodnie z informacją otrzymaną od firmy OPEC Gdynia Rejon Karwiny, istnieje podejrzenie awarii na sieci osiedlowej zasilanej ze stacji grupowej SW-4 przy ul. Lipowej 15. Stwierdzony został ubytek zładu co powoduje, że zasilanie budynków przy ul. Gryfa Pomorskiego i Myśliwskiej w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania jest dostarczane o niższych parametrach ze względu na spadek temperatury i ciśnienia.

W tej chwili jest prowadzona akcja zlokalizowania prawdopodobnej awarii.

Co zrobić, by oszczędzić na kosztach ogrzewania

Zbiórki odpadów niebezpiecznych

Informacja Zarządu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 września 2023 roku rozpocznie się koszenie trawników w zasobach Spółdzielni. W związku z tym prosimy użytkowników lokali mieszkalnych o zachowanie ostrożności oraz o usunięcie pojazdów z miejsc, które mogą kolidować z obszarami przeznaczonymi do koszenia - pomoże to przeprowadzić prace sprawnie i bezpiecznie.

Komunikaty dotyczące planowanych etapów koszenia będą umieszczane przy wejściu do klatek schodowych.