Kończymy sezon grzewczy

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Zarząd SM „Karwiny" uprzejmie informuje, że od dnia 15.05.2024 r. wyłączamy instalacje centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni.

Przypominamy, że pomimo wyłączenia ogrzewania w instalacji znajduje się czynnik grzewczy (woda)!

Rozporządzenie PLW w Gdyni

W związku z wystąpieniem ASF u dzików na terenie miasta Gdynia, obowiązuje zakaz wstępu do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i lasów miejskich na okres jednego miesiąca od dzisiaj, w poniższych granicach:

a) od zachodu granicę stanowi Obwodnica Trójmiasta – droga S6

b) od północy granicę stanowi linia ulic: Chwarznieńska od pętli z drogą S6, w kierunku wschodnim ul. Małokacką, ul. Stryjską do ul. Lotników

c) od wschodu granicę stanowi linia kolejowa od stacji SKM Gdynia Redłowo do granicy administracyjnej Miasta Gdynia i Miasta Sopot

d) od południa granicę stanowi granica administracyjna Miasta Gdyni i Miasta Sopot w kierunku zachodnim, do ulicy będącej przedłużeniem ul. Mikołaja Reja dalej do Gołębiewa i drogi S6.

Zakaz nie obowiązuje dla zorganizowanych miejsc użytku publicznego, na terenie których zarządcy tych miejsc zagwarantują, aby użytkownicy poruszali się wyłącznie w granicach tych obiektów.

Jednocześnie informujemy, że na terenie objętym zakazem prowadzone będą opryski odorowe oraz odłów sanitarny dzików.

Więcej: https://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2024/2197/

Ćwiczenia Straży Pożarnej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” informuje, że w dniach 16-18 kwietnia br. odbyły się ćwiczenia Straży Pożarnej na wysokim budynku – Staffa 7.

Ćwiczenia polegały na:

  1. Zapoznaniu się z obiektem należącym do SM „Karwiny” – budynki mieszkalne wysokie.
  2. Sprawdzeniu dróg dojazdowych do obiektów, możliwości taktycznych drabiny mechanicznej SCD 37 oraz sprawności sieci hydrantowej w okolicy miejsca ćwiczeń.
  3. Doskonaleniu metod i technik zwalczania pożarów wewnętrznych w budynkach mieszkalnych wysokich ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania do działań tzw. mokrych pionów oraz umiejętności realizacji rozwinięcia linii gaśniczej po klatce schodowej.
  4. Porównaniu czasu potrzebnego do wykonania rozwinięcia z użyciem „mokrego pionu” oraz „pomiędzy biegami schodów”.
  5. Sprawdzeniu działania urządzeń ppoż. zainstalowanych w budynkach.

Komunikat do użytkowników lokali mieszkalnych

Komunikat

do użytkowników lokali mieszkalnych

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni

 

Dział Obsługi Użytkowników Lokali SM „Karwiny” przypomina i apeluje aby na klatkach schodowych, które są również drogami ewakuacyjnymi na wypadek pożaru, nie przechowywać jakichkolwiek materiałów palnych takich jak: szafy, stoły, krzesła, dywany, regały, kartony, sprzęt RTV i AGD czy też wózków dziecięcych, rowerów, hulajnóg, opon samochodowych itd. których usytuowanie powodowałoby ograniczenie szerokości drogi ewakuacyjnej. Rzeczy te mogą się okazać śmiertelną pułapką lub utrudnić strażakom akcję ratunkową, a za utrudnianie ewakuacji oraz stwarzanie zagrożenia pożarowego kodeks wykroczeń przewiduje kary. Dotyczy to również korytarzy piwnicznych.  W związku z powyższym i zgodnie z Regulaminem Porządku Domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni  zobowiązujemy użytkowników lokali, którzy wystawili na klatkę schodową meble i inne rzeczy o dużych gabarytach do ich natychmiastowego uprzątnięcia.