Dodatek osłonowy

 DODATEK OSŁONOWY

Urząd Miasta Gdyni informuje, że od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. można ubiegać się o przyznanie dodatku osłonowego. Jest to specjalne świadczenie wprowadzone przez rząd jako element tarczy antyinflacyjnej, mające na celu złagodzenie negatywnych skutków rosnących cen energii elektrycznej, gazu i żywności.

O dodatek osłonowy mogą ubiegać się osoby, których dochód w 2020 r. (wniosek złożony do 31 lipca) lub 2021 r. (wniosek złożony od 1 sierpnia do 31 października) nie przekroczył  w gospodarstwie:

1. jednoosobowym2100 zł netto,

2. wieloosobowym – 1500 zł netto.

 

W przypadku, gdy  dochód w gospodarstwie domowym przekroczył powyższe kryterium dochodowe, nadal jest szansa ma otrzymanie dodatku osłonowego, gdyż obowiązuje „zasada złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że jeśli dochód wyniósł, np. 2250,00 zł (gospodarstwie jednoosobowym) to kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia, czyli o 150,00 zł.

O przyznanie dodatku osłonowego mogą ubiegać się wszystkie osoby bez względu na źródło/rodzaj ogrzewania, powierzchnię lokalu/domu i tytuł prawny do lokalu/domu na który składa się wniosek (mieszkańcy bloków, domów jednorodzinnych, wynajmowanych pokoi, itp.).

Druk wniosku można pobrać w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10-go Lutego 24 i Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub ze strony Urzędu Miasta Gdyni w zakładce „Dodatek Mieszkaniowy” lub w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10-go Lutego 24 i Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr infolinii 58 626 26 26 lub pod nr 58 668 85 57, 58 668 85 86, 58 668 85 70, 58 668 85 92 w godzinach od 8:00 do 15:30.

Co zrobić z choinką po świętach

Co zrobić z choinką po świętach?

 

Choinki podlegają selektywnej zbiórce odpadów zarówno za sprawą swojego rozmiaru, jak i ze względu na to, że są biodegradowalne.

Przed wystawieniem drzewka należy oczyścić ze wszystkich ozdób świątecznych.

 

Poniżej harmonogram odbioru choinek z dzielnicy Karwiny:

 

26.01.2022 r.

09.02.2022 r.

23.02.2022 r.

Dziki na terenie Karwin

  

Pismo do Urzędu Miasta Gdyni w sprawie dzików

Pismo do Urzędu Miasta Gdyni w sprawie dzików grasujących po osiedlu „Karwiny”