Sezon grzewczy 2017/2018

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Na podstawie ust. 4.11 rozdziału III Regulaminu rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej, wody, gazu, energii elektrycznej (garaże i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych) w Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny″, Zarząd mając na uwadze fakt, iż w okresie ostatnich dwóch tygodni odczuwalna temperatura powietrza spadła poniżej 10°C (m.in. ze względu na bardzo dużą wilgotność) podjął decyzję o wznowieniu, do dnia 22.09.2017 r., dostarczania energii cieplnej na potrzeby c.o. w sezonie grzewczym 2017/2018.

 

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym 2017/2018 uprzejmie prosimy wszystkie osoby posiadające prawo do lokalu o otwarcie wszystkich zaworów termostatycznych zainstalowanych przy grzejnikach w maksymalnej pozycji w celu zapewnienia pełnego napełnienia i odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania w Państwa budynkach. 

Zamknięte zawory termostatyczne w czasie uruchomienia ogrzewania będą powodem licznych zapowietrzeń instalacji centralnego ogrzewania i opóźnią właściwe ogrzewanie lokali mieszkalnych.

Po rozpoczęciu sezonu grzewczego w zasobach Spółdzielni pozycję ustawienia zaworu termostatycznej należy dostosować do indywidualnych potrzeb.

Przypominamy, że prawidłowe ustawienie zaworów termostatycznych ma istotny wpływ  na wysokość opłaty zmiennej za centralne ogrzewanie.