Gdy poczujesz gaz

 

 • jak najszybciej zawiadom Pogotowie Gazowe (tel. 992) i Straż Pożarną (tel. 998 lub 112),
 • powiadom sąsiadów i Spółdzielnię,
 • nie włączaj światła ani innych urządzeń elektrycznych,
 • nie zapalaj zapałek ani zapalniczek, otwórz szeroko drzwi i okna,
 • wyjdź na zewnątrz budynku i oddal się na bezpieczną odległość.

Bezpieczne mieszkanie

 • nigdy nie zostawiaj otwartych drzwi do mieszkania, nawet gdy wychodzisz tylko na chwilę z domu np. do piwnicy lub wyrzucić śmieci,
 • nie sygnalizuj nieobecności domowników poprzez zostawianie informacji w drzwiach lub pozostawianie korespondencji w skrzynce listowej,
 • nigdy nie zostawiaj kluczy pod wycieraczką lub w innych „bezpiecznych miejscach”,
 • nie zapraszaj do domu osób przypadkowo poznanych,
 • poucz dzieci i domowników w podeszłym wieku, aby nie wpuszczały do mieszkania osób nieznajomych,
 • umów się z sąsiadami lub krewnymi, aby czuwali nad mieszkaniem w czasie Twojej nieobecności,
 • jeśli zdecydujesz się otworzyć drzwi obcemu - spójrz w wizjer, załóż łańcuch zabezpieczający,
 • każdego dnia może pojawić się złodziej działający wypróbowaną metodą „na hydraulika”, „na kupca”, „na posłańca”, „na policjanta” czy „na listonosza”. Takie osoby należy najpierw wylegitymować. Przychodzący w uczciwych zamiarach zrozumie taką ostrożność.

Apel do mieszkańców

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karwiny" informuje, że Urząd Miasta Gdyni zwraca uwagę, że niektórzy użytkownicy lokali nie segregują odpadów bądź niewłaściwie segregują odpady z gospodarstw domowych.

Apelujemy do wszystkich użytkowników lokali o dokonywanie prawidłowej segregacji odpadów, ponieważ brak, bądź nieodpowiednia segregacja tych odpadów, może spowodować drastyczne podniesienie wysokości opłat przez Urząd Miasta Gdyni solidarnie dla wszystkich użytkowników lokali, do których dana pergola jest przypisana.

Klucze do pomieszczeń wspólnego użytku

 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karwiny" prosi mieszkańców posiadających klucze od pomieszczeń wspólnego użytku (typu: pralnia, suszarnia, wózkarnia) o podanie adresu zamieszkania oraz kontaktu telefonicznego w dziale Administracji.
     Jednocześnie informujemy, że w przypadku wystąpienia konieczności usunięcia awarii wymagających dostępu do w/w pomieszczeń, te pomieszczenia dla których Spółdzielnia nie będzie posiadała informacji w czyim posiadaniu są klucze, zostaną otwarte komisyjnie.
     Na okoliczność otwarcia komisja sfotografuje pomieszczenie i sporządzi protokół. Spółdzielnia zwraca zarazem uwagę na fakt, iż pomieszczenia ogólnodostępne, jako części wspólne budynku, nie przynależą do żadnego konkretnego lokalu, zatem gospodarowanie nimi, jako częściami wspólnymi budynku, w tym decydowanie o zasadach dostępu do tych pomieszczeń przez lokatorów, należy wyłącznie do Spółdzielni.
     W sytuacji, w której Spółdzielnia pozbawiona jest możliwości dostępu do pomieszczeń wspólnego użytku na skutek założenia przez lokatorów bez wiedzy Spółdzielni zamka, do którego klucze posiada wyłącznie jeden z lokatorów, naruszane są obowiązujące w Spółdzielni zasady gospodarowania i zarządzania mieniem Spółdzielni, służącym do użytku jej Członków.