Plan przetargów na 2024 rok

Lp. RODZAJ ZAMÓWIENIA NR POZ. W PLANIE PRZEWIDYWANY TRYB PLANOWANY TERMIN PRZETARGU UWAGI
1 2 3 4 5 6
ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE POWYŻEJ 60 000,00 zł
1

Remonty dróg, parkingów, chodników, schodów, kładek dla pieszych, podjazdów dla osób niepełnosprawnych (bez budowy nowych parkingów)

 • wykonanie chodnika wzdłuż drogi pożarowej Staffa 1,
 • wykonanie chodnika przy szczycie budynku Korzenna 5A w miejscu ścieżki gruntowej, stanowiący dojście do przystanku PKM,
 • wykonanie chodnika od Gryfa Pomorskiego 50 do Myśliwskiej 11,
 • remont chodnika od Tatarczanej 10 do pawilonu handlowego Buraczana 25,
 • remont schodów i podestów przed wejściem do budynku Gryfa Pomorskiego 50 klatka C i D,
 • remont chodnika, podestów i schodów wejściowych od zaplecza lokali użytkowych przy Brzechwy 1 oraz chodnik do biblioteki,
 • remont nawierzchni pod wiaty śmietnikowe: Staffa 1, 3, 5, 7; Buraczana 26; Gryfa Pomorskiego 65 i 67; Konopnickiej 4; Korzenna 3.

Tab. 3.2.1  Dział XIX poz. 2, 3, 4, 5 i 6


Tab. 3.2.2 poz. 3

 

Tab. 3.2.1 Dział XXVIII poz. 1c, 2d, 3c, 4c, 5c

Przetarg nieograniczony I kwartał 2024  
2

Remonty dociepleń z domocowaniem ścian warstwowych i robotami przeciwwilgociowymi balkonów:

 • Tatarczana 2 - remont docieplenia południowej ściany balkonowej i zachodniego szczytu,
 • Porazińskiej 2 - remont docieplenia ściany północnej (kontynuacja),
 • Gryfa Pomorskiego 65 - remont elewacji i balustrad balkonowych

Tab. 3.2.1 Dział XXII poz. 7b, 17b, 19b

 Przetarg nieograniczony  I kwartał 2024  
3
 • Remont balkonów - Nałkowskiej 21 klatka A, B, C - 30 sztuk
 • Remont balkonów - płyta balkonowa Gryfa Pomorskiego 67 (lokale - 12, 13-14, 15)

Dział XXIV poz. 2a, 2b

 Przetarg nieograniczony 

II kwartał 2024

 
4

Dostawa i montaż wiat śmietnikowych:

 • Staffa 1, 3, 5, 7 - 2 sztuki,
 • Buraczana 26 - 1 sztuka,
 • Konopnickiej 4 - 1 sztuka,
 • Gryfa Pomorskiego 65 i 67 - 2 sztuki,
 • Korzenna 3 - 1 sztuka

Tab. 3.2.1 Dział XXVIII poz. 1b, 2b, 3b, 4b, 5b

Zamówienie z wolnej ręki dla zachowania jednakowego systemu i standardu wiat w zasobach

II kwartał 2024

opcja

5 Remont placu zabaw przy budynku Baczyńskiego 4 Tab. 3.2.1 poz. Dział IV poz. 2  Zamówienie z wolnej ręki dla zachowania jednakowego systemu i standardu wiat w zasobach I kwartał 2024 opcja
6 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Korzenna 15 Tab. 3.2.3 poz. IV/2  Przetarg nieograniczony I-II kwartał 2024 opcja 
           

ROBOTY EKSPLOATACYJNE POWYŻEJ 60 000,00 zł - brak planowanych przetargów

1

Ubezpieczenia zasobów Spółdzielni Tab. 3 poz. 11 Przetarg nieograniczony I-II kwartał 2024 Zamówienie zwolnione z postanowień Regulaminu Zamówień (§1 ust. 9/1)
2 Koszenie terenów zielonych Tab. 3.1.4 poz. 1.3 i 1.3a Przetarg nieograniczony IV kwartał 2024 opcja