Miejsce dobre do życia

Rozmowa ze Zbigniewem Szymańskim, prezesem Zarządu Spółdzielni „Karwiny”

Jakie wyzwania stoją dziś przed Spółdzielnią Mieszkaniową "Karwiny"?

Karwiny są nowoczesne i mają otwartych na nowości mieszkańców. Jako prezes spółdzielni od 2008 r. z pełną odpowiedzialnością i nieukrywaną satysfakcją pracuję na ich rzecz. Staramy się sprostać ich potrzebom, aby ta część Gdyni nie kojarzyła się z tak zwaną „sypialnią”, lecz była dzielnicą z charakterem. Spółdzielnia mieszkaniowa to nie tylko zarządca nieruchomości - jednym z najważniejszych statutowych zadań spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków. Uruchomienie Narodowego Programu Mieszkaniowego otworzyło możliwości budowy przez Spółdzielnię mieszkań lokatorskich. Obecnie analizujemy możliwości przystąpienia do tego programu, pełne zaangażowanie będzie możliwe dopiero po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia. Jednym z naszych priorytetów jest obniżenie zadłużenia mieszkańców wobec Spółdzielni. W okresie od 2011 – 2017 wskaźnik zadłużenia lokali mieszkalnych zmalał o prawie połowę - z 10,59% do 5,3%. W zdecydowany sposób poprawiło to kondycję finansową Spółdzielni, która obecnie jest stabilna i komfortowa.

 

Czytaj więcej: Miejsce dobre do życia

Komunikat dotyczący ulotki pt. "Niezależny Informator mieszkańców KARWIN"

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni informuje, że nie jest wydawcą ulotki - tzw. „Niezależnego Informatora Mieszkańców KARWIN” pod nazwą  „Karwiny Informator”, którego istnienie ujawniono w dniu 22.08.2018 r. Zarząd SM „Karwiny” nie bierze żadnej odpowiedzialności za treści w nim zawarte. Odpowiedzialność za treści tej ulotki spoczywa na jej anonimowych autorach.

Oświadczamy, że jedynym wydawnictwem wydawanym przez Spółdzielnię jest biuletyn pod nazwą INFORMATOR SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KARWINY” oznaczony znakiem graficznym Spółdzielni posiadający kolejny numer wydania (ostatnie wydanie ma nr 59 z dnia 28.05.2018 r.).

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny”

Gdynia, dnia 23.08.2018

Komunikat dot. ulotki pt. "Niezależny Informator mieszkańców KARWIN"

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni informuje, że nie jest wydawcą ulotki - tzw. „Niezależnego Informatora Mieszkańców KARWIN” pod nazwą  „Karwiny Informator” i nie bierze żadnej odpowiedzialności za treści w nim zawarte. Odpowiedzialność za treści tej ulotki spoczywa na jej anonimowych autorach.

Oświadczamy, że jedynym wydawnictwem wydawanym przez Spółdzielnię jest biuletyn pod nazwą INFORMATOR SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KARWINY” oznaczony znakiem graficznym Spółdzielni posiadający kolejny numer wydania (ostatnie wydanie ma nr 59 z dnia 28.05.2018 r.).

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny”

Gdynia, dnia 09.07.2018

Sprawozdanie Finansowe i Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2017 rok

Poniżej przedstawiamy zaprezentowaną na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni w dniu 09.06.2018 r. prezentację przedstawiającą Sprawozdanie Finansowe i Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 roku.

Patrz - Sprawozdanie Finansowe