Komunikat dot. ulotki pt. "Niezależny Informator mieszkańców KARWIN"

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni informuje, że nie jest wydawcą ulotki - tzw. „Niezależnego Informatora Mieszkańców KARWIN” pod nazwą  „Karwiny Informator” i nie bierze żadnej odpowiedzialności za treści w nim zawarte. Odpowiedzialność za treści tej ulotki spoczywa na jej anonimowych autorach.

Oświadczamy, że jedynym wydawnictwem wydawanym przez Spółdzielnię jest biuletyn pod nazwą INFORMATOR SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KARWINY” oznaczony znakiem graficznym Spółdzielni posiadający kolejny numer wydania (ostatnie wydanie ma nr 59 z dnia 28.05.2018 r.).

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny”

Gdynia, dnia 09.07.2018

Sprawozdanie Finansowe i Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2017 rok

Poniżej przedstawiamy zaprezentowaną na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni w dniu 09.06.2018 r. prezentację przedstawiającą Sprawozdanie Finansowe i Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 roku.

Patrz - Sprawozdanie Finansowe

Remonty w zasobach Spółdzielni w 2018 roku

INFORMACJA ZARZĄDU O WYKONANYCH REMONTACH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KARWINY” W GDYNI W OKRESIE OD 01.01.2018 DO 22.05.2018

I. Wykonano malowanie 23  klatek schodowych  w 7 (plan 9) budynkach:

 • nr 1 przy ul. Makuszyńskiego
 • nr 5 przy ul. Makuszyńskiego
 • nr 2 przy ul. Porazińskiej
 • nr 4 przy ul. Porazińskiej
 • nr 8 przy ul. Porazińskiej
 • nr 42 przy ul. Gryfa Pomorskiego
 • nr 44 przy ul. Gryfa Pomorskiego

W trakcie remontu:

 • nr 46 przy ul. Gryfa Pomorskiego
 • nr 48 przy ul. Gryfa Pomorskiego

 

Czytaj więcej: Remonty w zasobach Spółdzielni w 2018 roku

Remonty w zasobach Spółdzielni w roku 2017

INFORMACJA ZARZĄDU O WYKONANYCH REMONTACH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KARWINY” W GDYNI W 2017 ROKU

 

I.   W zakresie malowania klatek schodowych z korytarzami, piwnicami i pomieszczeniami ogólnodostępnymi wykonano prace w 45 klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych (w tym w czterech wieżowcach):

 • nr 13 przy ul. Buraczanej - 2 klatki schodowe
 • nr 15 przy ul. Buraczanej - 2 klatki schodowe
 • nr 21 przy ul. Buraczanej - 2 klatki schodowe
 • nr 26 przy ul. Buraczanej - 4 klatki schodowe
 • nr 29 przy ul. Buraczanej - 6 klatek schodowych
 • nr   7 przy ul. Korzennej  - 6 klatek schodowych
 • nr 11 przy ul. Korzennej - 2 klatki schodowej
 • nr   1 przy ul. Baczyńskiego - 3 klatki schodowe
 • nr   3 przy ul. Baczyńskiego - 4 klatki schodowe
 • nr 21 przy ul. Nałkowskiej - 6 klatek schodowych
 • nr   1 przy ul. Staffa - 2 klatki schodowe
 • nr   3 przy ul. Staffa - 2 klatki schodowe
 • nr   5 przy ul. Staffa - 2 klatki schodowe
 • nr   7 przy ul. Staffa - 2 klatki schodowe 

Czytaj więcej: Remonty w zasobach Spółdzielni w roku 2017