Informacja Zarządu dotycząca włączenia ogrzewania

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od firmy OPEC sp. z o.o. od dnia 2 października br. rozpocznie się proces włączania ogrzewania w zasobach Spółdzielni.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

30-lecie Klubu Seniora "Iskierka"

We czwartek 25 maja 2023 roku odbyła się uroczystość z okazji 30. rocznicy istnienia Klubu Seniora "Iskierka". Na uroczystości obecny był m.in. wiceprezydent Gdyni Pan Michał Guć.

 

Odpowiedź na pismo skierowane do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Zarząd przedstawia Członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” odpowiedź na pismo, które skierował do Pana Rafała Gawina - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w styczniu br.


Odpowiedź na pismo do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - Pana Rafała Gawina.