Godziny pracy Spółdzielni w dniu 30.03.2018 r. (piątek)

W dniu 30.03.2018 r. (piątek) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny” funkcjonuje w następujących godzinach:

  • wszystkie dyżurujące działy przyjmują interesantów od 800 do 1200

Przystań Lipowa 15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” informuje Członków, że nawiązano kolejną już współpracę z Urzędem Miasta Gdyni - w wyniku czego przy ulicy Lipowej 15 powstanie piąte gdyńskie centrum sąsiedzkie o nazwie Przystań Lipowa 15. Wszystkie szczegóły związane z projektem powstania tego obiektu dostępne są tutaj. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Miasta Gdyni.

Punkt Obsługi Kontrahenta otwarty

W dniu 21 lutego br. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” odbyło się  otwarcie Punktu Obsługi Kontrahenta – projektu realizowanego przez Zarząd Spółdzielni od 2016 roku. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu, pracownicy Spółdzielni, a także kilku mieszkańców naszych zasobów. Swoją obecnością zaszczycił nas Wiceprezydent Miasta Gdyni, Pan Michał Guć oraz Pani Magdalena Biegańska z Biura Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnością UM Gdyni, która od lat działa na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością.

Punkt Obsługi Kontrahenta mieści się w pokoju nr 12 na parterze budynku Zarządu Spółdzielni. W nowym Punkcie Obsługi Kontrahenta znajdują się trzy w pełni wyposażone stanowiska pracy, obsługujące kolejno sprawy kancelaryjno - administracyjne, członkowskie  oraz rozliczenia opłat za użytkowanie lokali, na których będzie można m.in. dowiedzieć się o stanie swojej kartoteki finansowej, zgłosić awarię, złożyć pisma, otrzymać druki do wpłat oraz formularze obowiązujących w Spółdzielni wniosków czy deklaracji.

Oprócz Punktu Obsługi Kontrahenta, od ponad roku na parterze budynku funkcjonują punkt Poczty Polskiej oraz punkt kasowy Monetia. W ten sposób skoncentrowano dostęp  do potrzebnych usług w jednym miejscu, co ma szczególne znaczenie w przypadku osób, dla których poruszanie się w celu  załatwienia codziennych spraw może stanowić poważny  problem.

Wizją Zarządu jest, aby regulowanie wszelkich formalności związanych z obsługą Spółdzielni oraz usługami bankowo-pocztowymi stanowiło jak najmniejszy problem dla wszystkich mieszkańców, w szczególności osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku, a także dla rodzin z małymi dziećmi i wózkami. Zakładamy, że wskazane powyżej działania przyczynią się także do poprawy jakości świadczonych usług, a także zwiększą komfort korzystania z budynku osobom  w każdym  wieku oraz o różnym stopniu sprawności fizycznej.

O wydarzeniu można także przeczytać na stronie miasta Gdyni pod poniższym adresem.

Zachęcamy również do zapoznania się z projektem dotyczącym kart „Gdynia Senior Plus” - szczegóły dostępne są na tutaj.

Miejski Klub Seniora przy ul. Lipowej

Nowy, szósty już w Gdyni Miejski Klub Seniora powstanie w Wielkim Kacku. Miasto otrzymało właśnie dofinansowanie na jego utworzenie i wyposażenie, przyznawane w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Utworzenie Miejskiego Klubu Seniora „Senior+” przy ul. Lipowej 15 na osiedlu Fikakowo jest możliwe dzięki współpracy gdyńskiego samorządu i Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny”.

- Potrzebę utworzenia klubu seniora, z którego korzystać by mogli gdynianie w wieku 60+, zgłosili nam sami zainteresowani. Przykład dzielnic północnych, gdzie powstanie klubu również zainicjowali seniorzy i gdzie świętowaliśmy niedawno dwulecie prężnej działalności pokazał, że mamy do czynienia z faktyczną chęcią uczestniczenia w ciekawych zajęciach i spotykania się z rówieśnikami. Dlatego bardzo zależało nam na znalezieniu odpowiedniego lokalu, który po adaptacji spełni wszystkie standardy przewidziane dla gdyńskich miejskich klubów seniora i w którym będą mogły być prowadzone zajęcia takie, jakich nasi seniorzy będą oczekiwać – podkreśla Michał Guć, Wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Intencją władz Gdyni jest oplecenie całego miasta siecią klubów przeznaczonych dla seniorów, by niezależnie od tego, w jakiej dzielnicy mieszkają, mieli taką placówkę w stosunkowo bliskiej odległości od domu. Utworzenie klubu seniora w Wielkim Kacku jest kolejnym krokiem na drodze do realizacji tego celu.

Czytaj więcej: Miejski Klub Seniora przy ul. Lipowej