Komunikat Zarządu dotyczący wiatrołomów

KOMUNIKAT ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KARWINY”

Informujemy, że w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych, które wystąpiły na terenie zasobów Spółdzielni, wiele młodych drzew oraz znaczna część starodrzewu uległo zniszczeniu. Po przeprowadzeniu procesu inwentaryzacji oraz kwalifikacji wiatrołomów do usunięcia, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody, niezwłocznie przystąpimy do uprzątnięcia terenów dotkniętych żywiołem.

Komunikat Zarządu

Komunikat Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni

W związku z faktem, iż Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ‚Karwiny“ w Gdyni, które odbyło się w dniach 21-24.05.2024 r. w trybie głosowania uchwał na piśmie, nie podjęło i nie zatwierdziło Sprawozdań Finansowych, Sprawozdań Zarządu z działalności oraz nie dokonało podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za lata 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023, z przykrością informujemy, że nie odbędzie się XIV edycja Konkursu „Karwiny w kwiatach i zieleni” .

Niezależnie, pragniemy Państwu podziękować
za zaangażowanie w pielęgnację terenów zielonych
oraz poprawę estetyki osiedla.

Wszystkie złożone do tej pory zgłoszenia nie zostaną rozpatrzone.

Informacja Zarządu

INFORMACJA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„KARWINY” W GDYNI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni uprzejmie informuje, że plac zabaw umiejscowiony przy ul. Baczyńskiego 4 został otwarty.

Zapraszamy wszystkie dzieci do aktywnego korzystania z jego atrakcji.

Informacja Zarządu

INFORMACJA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„KARWINY” W GDYNI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni informuje, że Dział Remontów i Inwestycji zakończył remont placu zabaw przy ul. Baczyńskiego 4.

Ze względu na konieczność ukorzenienia się nawierzchni trawiastej, plac zabaw zostanie otwarty w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz. 1200.