Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gdyni

ZMIANA REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA GDYNI

Rada Miasta Gdyni w dniu 18 grudnia 2019 r. - w konsekwencji wygranego sporu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Karwiny” przed NSA  w Warszawie (sygn. II OSK 1190/18) - wprowadziła uchwałą zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził nieważność §7 ust 1 pkt 1, 2 i 4 uchwały Nr X/182/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni.

 

Zmiany niniejszej uchwały uwzględniają treść wydanego wyroku i usuwają w treści Regulaminu zapisy dotyczące warunków rozmieszczenia pojemników w sposób wykluczający możliwość ugrzęźnięcia w błocie lub śniegu oraz przemieszczania pojemnika po powierzchni nieutwardzonej. Zaproponowana zmiana ujednolica także wymagania w zakresie rozmieszczenia pojemników dla nieruchomości do 4 lokali i powyżej 4 lokali.