Informacja nt. zadłużenia w Spółdzielni

 

Informacja  Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni

Zarząd informuje, że stan zadłużenia lokali mieszkalnych oraz garaży i miejsc postojowych przedstawia się następująco:

Data salda LOKALE MIESZKALNE    GARAŻE I MIEJSCA POSTOJOWE   
 Opłata podstawowa Odsetki  Zadłużenie łączne  Opłata podstawowa Odsetki  Zadłużenie łączne 
31.01.2020 1 287 899,33 zł 213 304,99 zł 1 501 204,32 zł 6 562,49 zł 767,04 zł 7 329,53 zł
29.02.2020 1 356 472,97 zł 214 753,28 zł 1 571 226,25 zł 7 095,15 zł 795,53 zł 7 890,68 zł
31.03.2020 1 431 846,18 zł 216 308,03 zł 1 648 154,21 zł 6 657,60 zł 823,50 zł 7 481,10 zł
30.04.2020 1 467 361,52 zł 218 461,71 zł 1 685 829,23 zł 7 428,19 zł 845,61 zł 8 273,80 zł

W związku ze wzrastającym zadłużeniem, zwracamy się z prośbą o niezwłoczne uregulowanie zobowiązań ciążących na mieszkańcach naszej Spółdzielni. Brak wniesionych opłat może mieć wpływ na bieżącą działalność Spółdzielni.

Poniżej przedstawiamy zadłużenie w budynkach mieszkalnych na dzień 30.04.2020 r.

Lp.

Budynek mieszkalny

Zadłużenie z tytułu należności głównej (zł)

Procent zadłużenia

1

Baczyńskiego 1

2 937,69

0,20%

2

Baczyńskiego 2

13 406,62

0,91%

3

Baczyńskiego 3

8 713,15

0,59%

4

Baczyńskiego 4

11 418,50

0,78%

5

Baczyńskiego 6

13 119,66

0,89%

6

Brzechwy 2

36 546,23

2,49%

7

Brzechwy 5

15 458,07

1,05%

8

Brzechwy 9

20 903,98

1,42%

9

Buraczana 9

4 500,35

0,31%

10

Buraczana 11

30 028,11

2,05%

11

Buraczana 13

2 182,58

0,15%

12

Buraczana 15

4 617,84

0,31%

13

Buraczana 17

56 427,13

3,85%

14

Buraczana 18

12 405,86

0,85%

15

Buraczana 20

2 764,42

0,19%

16

Buraczana 21

2 921,61

0,20%

17

Buraczana 22

7 426,86

0,51%

18

Buraczana 23

77 632,69

5,29%

19

Buraczana 24

3 919,65

0,27%

20

Buraczana 26

9 364,75

0,64%

21

Buraczana 27

4 470,29

0,30%

22

Buraczana 28

2 287,43

0,16%

23

Buraczana 29

18 434,05

1,26%

24

Buraczana 41

12 827,83

0,87%

25

Buraczana 45

10 524,64

0,72%

26

Chwaszczyńska 24

18 801,23

1,28%

27

Gałczyńskiego 10

32 755,27

2,23%

28

Gałczyńskiego 15

4 266,62

0,29%

29

Gałczyńskiego 17

9 302,65

0,63%

30

Gojawiczyńskiej 1

25 020,89

1,71%

31

Gojawiczyńskiej 2

3 868,50

0,26%

32

Gojawiczyńskiej 3

5 157,14

0,35%

33

Gojawiczyńskiej 4

6 698,94

0,46%

34

Gojawiczyńskiej 7

64 201,22

4,38%

35

Gojawiczyńskiej 9

5 733,23

0,39%

36

Gryfa Pomorskiego 42

11 622,93

0,79%

37

Gryfa Pomorskiego 44

19 907,58

1,36%

38

Gryfa Pomorskiego 46

31 401,01

2,14%

39

Gryfa Pomorskiego 48

1 664,92

0,11%

40

Gryfa Pomorskiego 50

5 330,44

0,36%

41

Gryfa Pomorskiego 52

61 661,89

4,20%

42

Gryfa Pomorskiego 65

10 074,54

0,69%

43

Gryfa Pomorskiego 67

8 656,14

0,59%

44

Iwaszkiewicza 2

17 990,12

1,23%

45

Iwaszkiewicza 4

9 175,67

0,63%

46

Iwaszkiewicza 5

4 481,06

0,31%

47

Iwaszkiewicza 6

1 375,98

0,09%

48

Iwaszkiewicza 7

6 165,54

0,42%

49

Iwaszkiewicza 8

5 184,09

0,35%

50

Iwaszkiewicza 9

7 227,40

0,49%

51

Konopnickiej 3

30 488,60

2,08%

52

Konopnickiej 4

14 662,88

1,00%

53

Konopnickiej 5

4 204,41

0,29%

54

Korzenna 3

6 588,44

0,45%

55

Korzenna 5

4 145,63

0,28%

56

Korzenna 7

43 050,42

2,93%

57

Korzenna 9

5 033,37

0,34%

58

Korzenna 11

1 316,72

0,09%

59

Kruczkowskiego 1

9 935,96

0,68%

60

Kruczkowskiego 2

12 386,98

0,84%

61

Kruczkowskiego 3

3 824,62

0,26%

62

Kruczkowskiego 4

4 440,31

0,30%

63

Kruczkowskiego 5

4 645,02

0,32%

64

Kruczkowskiego 6

6 436,30

0,44%

65

Kruczkowskiego 8

9 817,92

0,67%

66

Kruczkowskiego 10

3 709,30

0,25%

67

Kruczkowskiego 12

3 631,85

0,25%

68

Makuszyńskiego 1

14 436,02

0,98%

69

Makuszyńskiego 3

24 349,09

1,66%

70

Makuszyńskiego 5

1 301,77

0,09%

71

Makuszyńskiego 9

34 771,91

2,37%

72

Makuszyńskiego 11

10 693,00

0,73%

73

Makuszyńskiego 13

3 838,94

0,26%

74

Makuszyńskiego 15

61 560,08

4,20%

75

Makuszyńskiego 17

5 492,56

0,37%

76

Myśliwska 11

9 006,02

0,61%

77

Nałkowskiej 21

4 059,67

0,28%

78

Porazińskiej 2

4 709,90

0,32%

79

Porazińskiej 4

4 007,97

0,27%

80

Porazińskiej 6

2 225,32

0,15%

81

Porazińskiej 8

6 949,48

0,47%

82

Porazińskiej 10

2 093,50

0,14%

83

Staffa 1

16 171,89

1,10%

84

Staffa 3

17 294,23

1,18%

85

Staffa 5

11 125,45

0,76%

86

Staffa 7

2 687,95

0,18%

87

Staffa 13

3 242,37

0,22%

88

Staffa 15

7 366,02

0,50%

89

Staffa 17

22 153,88

1,51%

90

Tatarczana 1

5 920,97

0,40%

91

Tatarczana 2

9 004,16

0,61%

92

Tatarczana 3

150 796,38

10,28%

93

Tatarczana 8

21 047,63

1,43%

94

Tatarczana 10

1 283,61

0,09%

95

Tuwima 2

3 069,70

0,21%

96

Tuwima 4

27 775,09

1,89%

97

Tuwima 6

35 025,34

2,39%

98

Tuwima 8

12 617,90

0,86%