Ochrona ptaków w zasobach SM "Karwiny"

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni podczas  wykonywania prac termomodernizacyjnych na budynkach mieszkalnych zwraca szczególną uwagę na ochronę siedlisk ptaków chronionych. Podejmowane działania są na bieżąco uzgadniane z przedstawicielem Trójmiejskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w Gdyni w porozumieniu z Rejonową Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku.

W miesiącu maju 2014 r. w wyniku doskonałej współpracy w temacie ochrony siedlisk jerzyka (Apus Apus) Zarząd wraz z wykonawcą robót - Firmą Budowlaną WP WAGA wykonał instalację  18 sztuk budek lęgowych oraz  18 tzw. „przepustów” pod attyką remontowanego budynku nr 7 przy ul. Korzennej w Gdyni. W załącznikach do niniejszej informacji udostępniamy zdjęcia nowo wyremontowanej elewacji z  zainstalowanymi budkami lęgowymi i przepustami, które umożliwiają swobodne bytowanie ptaków.

Przytaczamy za Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku:

„...ptaki mieszkające w sąsiedztwie człowieka to nasze wspólne dobro, to nasi bracia mniejsi, którzy nie mają możliwości obronić się same. To my musimy im pomóc...” 

To właśnie czyni Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni jako zarządca zasobów mieszkaniowych, który angażuję się w działania na rzecz ochrony przyrody.