Komunikat dotyczący prac remontowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Karwiny” w Gdyni informuje wszystkich użytkowników lokali, że wszelkie prace remontowo-konserwacyjne w lokalach mieszkalnych, których wykonanie należy do obowiązków użytkownika lokalu zgodnie z „Regulaminem podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią, a użytkownikami lokali” wykonywane są przez Spółdzielnię tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego zlecenia złożonego przez użytkownika lokalu, w kancelarii Spółdzielni.

Ponadto informujemy, że pracownicy Spółdzielni wykonujący jakiekolwiek usługi w lokalach nie pobierają żadnych opłat za wykonaną usługę, a jedynie zobowiązani są do uzyskania potwierdzenia wykonania usługi, na podstawie którego wystawiana jest faktura VAT w oparciu o ceny usług obowiązujących w Spółdzielni.

Spółdzielnia nie bierze odpowiedzialności za wszelkie prace wykonywane w zasobach Spółdzielni przez osoby prywatne, które swoim zachowaniem sugerują, że działają w imieniu bądź z upoważnienia Spółdzielni i z tego tytułu usiłują wyłudzić wynagrodzenie, a każdy taki przypadek należy natychmiast zgłosić w Spółdzielni lub bezpośrednio na Policję.