Apel do mieszkańców

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karwiny" informuje, że Urząd Miasta Gdyni zwraca uwagę, że niektórzy użytkownicy lokali nie segregują odpadów bądź niewłaściwie segregują odpady z gospodarstw domowych.

Apelujemy do wszystkich użytkowników lokali o dokonywanie prawidłowej segregacji odpadów, ponieważ brak, bądź nieodpowiednia segregacja tych odpadów, może spowodować drastyczne podniesienie wysokości opłat przez Urząd Miasta Gdyni solidarnie dla wszystkich użytkowników lokali, do których dana pergola jest przypisana.