Bezpieczne mieszkanie

  • nigdy nie zostawiaj otwartych drzwi do mieszkania, nawet gdy wychodzisz tylko na chwilę z domu np. do piwnicy lub wyrzucić śmieci,
  • nie sygnalizuj nieobecności domowników poprzez zostawianie informacji w drzwiach lub pozostawianie korespondencji w skrzynce listowej,
  • nigdy nie zostawiaj kluczy pod wycieraczką lub w innych „bezpiecznych miejscach”,
  • nie zapraszaj do domu osób przypadkowo poznanych,
  • poucz dzieci i domowników w podeszłym wieku, aby nie wpuszczały do mieszkania osób nieznajomych,
  • umów się z sąsiadami lub krewnymi, aby czuwali nad mieszkaniem w czasie Twojej nieobecności,
  • jeśli zdecydujesz się otworzyć drzwi obcemu - spójrz w wizjer, załóż łańcuch zabezpieczający,
  • każdego dnia może pojawić się złodziej działający wypróbowaną metodą „na hydraulika”, „na kupca”, „na posłańca”, „na policjanta” czy „na listonosza”. Takie osoby należy najpierw wylegitymować. Przychodzący w uczciwych zamiarach zrozumie taką ostrożność.