Dwa przetargi nieograniczone na zimowe utrzymanie dróg i zatok parkingowych

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KARWINY"
w Gdyni ul. Korzenna 15


ogłasza dwa przetargi nieograniczone na:

Zimowe utrzymanie dróg i zatok parkingowych na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni na okres 3 sezonów zimowych obejmujący obręb „A” i obręb „B” dla nieruchomości wspólnych przy ulicach Gryfa Pomorskiego, Myśliwskiej, Porazińskiej, Tuwima, Makuszyńskiego, Chwaszczyńskiej, Brzechwy, Baczyńskiego, Gałczyńskiego, Iwaszkiewicza i dojazdów do garaży wskazanych przez Zamawiającego.

 1. Warunki szczegółowe oraz kryteria oceny i ich znaczenie zawarte będą w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 2. SIWZ można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w pokoju 32 lub 34 po uiszczeniu opłaty 50,00 zł brutto za 1 egzemplarz.
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - od 01.11.2017 r. do 31.03.2020 r.
 4. Wysokość wadium wynosi 4.500,00 zł.
 5. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni (sekretariat - pokój nr 42) do dnia 12.07.2017 r. do godz. 930.
 6. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni od daty otwarcia.
 7. Informacji udziela Pan Adam Jasiński pod numerem telefonu (58) 781 03 75 wew. 14
 8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 9. Termin otwarcia ofert ustalony został na dzień 12.07.2017 r. na godz. 945.
 10. Zapraszamy do udziału w przetargu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zimowe utrzymanie dróg i zatok parkingowych na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni na okres 3 sezonów zimowych obejmujący obręb „C” i obręb „D” dla nieruchomości wspólnych przy ulicach Kruczkowskiego, Staffa, Nałkowskiej, Konopnickiej, Gojawiczyńskiej, Korzennej, Buraczanej, Tatarczanej i dojazdów do garaży wskazanych przez Zamawiającego.

 1. Warunki szczegółowe oraz kryteria oceny i ich znaczenie zawarte będą w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 2. SIWZ można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w pokoju 32 lub 34 po uiszczeniu opłaty 50,00 zł brutto za 1 egzemplarz.
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - od 01.11.2017 r. do 31.03.2020 r.
 4. Wysokość wadium wynosi 4.500,00 zł.
 5. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni (sekretariat - pokój nr 42) do dnia 12.07.2017 r. do godz. 930.
 6. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni od daty otwarcia.
 7. Informacji udziela Pan Adam Jasiński pod numerem telefonu (58) 781 03 75 wew. 14
 8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 9. Termin otwarcia ofert ustalony został na dzień 12.07.2017 r. na godz. 945.
 10. Zapraszamy do udziału w przetargu.

Przetarg nieograniczony na remont izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnic i wykonanie drenaży opaskowych

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KARWINY"
w Gdyni ul. Korzenna 15


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnic i wykonanie drenaży opaskowych budynków wielorodzinnych będących w zasobach SM „Karwiny”

 1. Warunki szczegółowe, oraz kryteria oceny ofert i ich znaczenie zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 2. SIWZ można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w pokoju 35 lub 44 po uiszczeniu opłaty 100,00 zł brutto za 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.
 3. Wysokość wadium i forma wniesienia określona jest w SIWZ.
 4. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni (sekretariat - pokój nr 42) do dnia 04.07.2017 r. do godz. 930.
 5. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni od daty otwarcia.
 6. Termin wykonania zamówienia: 15-11-2017 r.
 7. Informacji udzielamy wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  • sprawy organizacyjno-prawne pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
  • sprawy techniczne pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 8. Zarząd może unieważnić lub odwołać przetarg bez podania przyczyny.
 9. Zapraszamy do udziału w przetargu.