Przetarg nieograniczony na wymianę zaworów i głowic termostatycznych w zasobach Spółdzielni

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KARWINY"
w Gdyni ul. Korzenna 15


ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wymianę zaworów i głowic termostatycznych wraz z inwentaryzacją grzejników w lokalach znajdujących się w zasobach SM „Karwiny”.

Wymianę zaworów na pionach odpowietrzających instalację c.o. w lokalach znajdujących się w zasobach SM „Karwiny”.

 

 • Warunki szczegółowe oraz kryteria oceny ofert i ich znaczenie zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 • SIWZ można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w pokoju 35 lub 44 po uiszczeniu opłaty 100,00 zł brutto za 1 egzemplarz.
 • Wysokość wadium i forma wniesienia określona jest w SIWZ.
 • Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni (sekretariat - pokój nr 42) do dnia 31.01.2019 r. do godz. 1030.
 • Termin związania z ofertą wynosi 60 dni od daty otwarcia ofert.
 • Informacji udzielamy wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 • Zamawiający może unieważnić lub odwołać przetarg bez podania przyczyny.

Zapraszamy do udziału w przetargu.
 

Przetarg nieograniczony na koszenie terenów zielonych

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KARWINY"
w Gdyni ul. Korzenna 15


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Koszenie terenów zielonych na gruntach Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni w 2019 roku wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy poza teren Zleceniodawcy na przeznaczone zgodnie ze stosownymi przepisami do tego celu wysypisko z uwzględnieniem kosztów wywozu i utylizacji, o łącznej powierzchni do 228 450 m2.

 1. Zakres przetargu obejmuje w szczególności:
  • koszenie trawników na działkach z budynkami mieszkalnymi z wyłączeniem ogródków przybudynkowych o powierzchni do 63 896 m2,
  • koszenie trawników na ogródkach przybudynkowych na działkach z budynkami mieszkalnymi o powierzchni do 56 468 m2,
  • koszenie trawników na działkach mienia wspólnego z wyłączeniem działek ze skarpami, z placami zabaw oraz siłowniami zewnętrznymi o powierzchni do 73 282 m2,
  • koszenie trawników na parkingach (4 szt.) o powierzchni do 2 504 m2,
  • koszenie trawników na działkach mienia ze skarpami o powierzchni do 23 898 m2,
  • koszenie trawników na działkach z budynkami użytkowymi o powierzchni do 3 872 m2,
  • koszenie trawników na placach zabaw oraz siłowniach zewnętrznych o powierzchni do 4 530 m2
 2. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni, w Kancelarii (pokój 42) do dnia 29.01.2019 roku do godz. 1000.
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - 2019 rok.
 4. Warunki szczegółowe oraz kryteria oceny i ich znaczenie zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia.
 5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tj.: ul. Korzenna 15 81-587 Gdynia w pokoju 31 lub 32 po uprzednim uiszczeniu opłaty 50,00 zł za komplet dokumentacji SIWZ.
 6. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni.
 7. Informacji ogólnych dotyczących przetargu udziela się pod nr. tel. 58 781 03 75 wew. 14; +48 728 450 917; +48 728 450 902 w godzinach pracy Spółdzielni.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Zapraszamy do udziału w przetargu.