Sprawozdanie z przeprowadzanych przetargów w 2017 roku

Lp.
RODZAJ ZAMÓWIENIA
NR POZ. W PLANIE PRZEWIDYWANY TRYB TERMIN PRZETARGU WYNIK PRZETARGU
1 2 3 4 5 6
1 Malowanie klatek schodowych z korytarzami w piwnicy wraz z pomieszczeniami ogólnie dostępnymi w 2017 roku
Uchwała RN Nr 118/10/RN/2016 z dnia 24.10.2016  Przetarg nieograniczony 15.12.2016 rozstrzygnięty 
2 Remont rozdzielnic administracyjnych na remontowanych klatkach schodowych (53 szt.)
Tab. 3.2.1 poz. X/3   Przetarg nieograniczony II kwartał 2017  
3 Remonty dróg, parkingów, chodników, schodów, kładek dla pieszych, podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz miejsc postojowych

Tab. 3.2.1 XIX/2, 4-15;

Tab. 3.2.2 I/2b

 Przetarg nieograniczony  I kwartał 2017  
4 Remonty elewacji budynków wraz z remontami balkonów wymagających kapitalnych remontów

Tab. 3.2.1 XXIII/1b, 2b, 11; XXIV 2a-2e

 Przetarg nieograniczony 

I kwartał 2017

 
5 Roboty przeciwwilgociowe zewnętrzne ścian piwnic i fundamentów

Tab. 3.2.1 XXV/1b, 2, 3b,  4b, 5-8

Przetarg nieograniczony

II kwartał 2017

 
6 Zimowe utrzymanie dróg i zatok parkingowych na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni na okres trzech sezonów zimowych

Tab. 3.1.4

poz. 1.2 i 1.2a

Przetarg nieograniczony

II kwartał 2017

opcja

Stan na dzień 07.03.2017 r.