Plan przetargów na 2020 rok

Lp. RODZAJ ZAMÓWIENIA NR POZ. W PLANIE PRZEWIDYWANY TRYB PLANOWANY TERMIN PRZETARGU UWAGI
1 2 3 4 5 6
ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE POWYŻEJ 60 000,00 zł
1 Remonty placów zabaw, w tym wykonanie ogrodzenia i nawierzchni bezpiecznej Tab. 3.2.1 poz.VI/1 Przetarg nieograniczony I-II kwartał 2020  
2  Wymiana zaworów podpionowych c.w.u.
Wymiana zaworów termostatycznych.
Remont odpowietrzeń pionów instalacji c.o.
Tab. 3.2.1 poz. XIV/2, 3, 4   Przetarg nieograniczony I kwartał 2020  
3 Remonty parkingów, chodników, schodów, kładek dla pieszych, podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz miejsc postojowych

Tab. 3.2.1 XIX/2 do 11

 Przetarg nieograniczony  I kwartał 2020  
4 Remonty elewacji budynków wraz z remontami balkonów wymagających kapitalnych remontów

Tab. 3.2.1 XXII/2b, 3b, 4b, 23b.

XXIII/1

 Przetarg nieograniczony 

I kwartał 2020

Przetarg połączony (w części dotyczących tych samych budynków)  
5 Roboty przeciwwilgociowe zewnętrzne ścian piwnic i fundamentów

Tab. 3.2.1 XXV/1, 2, 3

Przetarg nieograniczony

I kwartał 2020

ROBOTY EKSPLOATACYJNE POWYŻEJ 60 000,00 zł

1 Koszenie terenów zielonych na gruntach Spółdzielni Mieszkaniowej "Karwiny" w Gdyni na okres 3 lat

Tab. 3.1.4

poz. 1.3 i 1.3a

Przetarg nieograniczony

I kwartał 2020

 
2 Zimowe utrzymanie dróg i zatok parkingowych w ramach "akcji zimowej" na okres 3 lat

Tab. 3.1.4 poz. 1.2 i 1.2a

Przetarg nieograniczony

II-III kwartał 2020