Statut

Statut SM „Karwiny”

Postanowienie Sądu dotyczące zmian do Statutu 

Uchwalenie zmian do tekstu jednolitego Statutu SM „Karwiny” Uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni Nr 8/WZ/2019 oraz 12/WZ/2019 z dnia 24.10.2019 r.

Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 22.01.2020 r. - numer pozycji rejestru (nr KRS) 0000050448, nr wpisu w pozycji rejestru:39; zaopatrzone klauzulą prawomocności z dnia 04.02.2020 r. - przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

W razie problemów z wyświetleniem powyższych odnośników należy pobrać aplikację AdobeReader.