Ustawy i rozporządzenia

Prawo spółdzielcze
do ściągnięcia tutaj
Tekst jednolity wraz ze wszystkimi obowiązującymi zmianami.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
do ściągnięcia tutaj
Tekst jednolity wraz ze wszystkimi obowiązującymi zmianami.

Ustawa o własności lokali
do ściągnięcia tutaj
Tekst jednolity wraz ze wszystkimi obowiązującymi zmianami.


Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego
do ściągnięcia tutaj
Tekst jednolity wraz ze wszystkimi obowiązującymi zmianami.