Patronat nad Miejscem Pamięci Narodowej

Patronat Spółdzielni nad Miejscem Pamięci Narodowej

Rada Nadzorcza podjęła decyzję o objęciu patronatem przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Karwiny” w Gdyni - Miejsca Pamięci Narodowej (mogiła żołnierzy poległych w walce z hitlerowskim najeźdźcą w obronie Gdyni) znajdującego się na cmentarzu przy ul. Wielkopolskiej w Gdyni.

Decyzja ta została poprzedzona wysłuchaniem Zarządu Spółdzielni, który wnioskował o podjęcie takiej Uchwały.

Treść Uchwały dostępna dla Członków SM „Karwiny” poprzez Internetową Obsługę Kontrahenta (IOK). Zachęcamy do zapoznania się z treścią ww. Uchwały.