Uchwała Nr 1/WZ/2019

Uchwała przyjęta!

Decyzją Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny”, podczas obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 29 sierpnia 2019 roku, została podjęta uchwała dotycząca przyjęcia i zatwierdzenia  Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „KARWINY” w Gdyni, oraz podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok.

Zarząd Spółdzielni dziękuje wszystkim Członkom, którzy poparli przedstawiane sprawozdania i oddali swój głos za przyjęciem Uchwały.

Treść Uchwały dostępna dla Członków SM „Karwiny” poprzez Internetową Obsługę Kontrahenta (IOK). Zachęcamy do zapoznania się z treścią ww. Uchwały.