Otwarcie drugiej "siłowni zewnętrznej" w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Karwiny" w Gdyni

Uprzejmie informujemy Członków Spółdzielni, że w dniu 20 maja 2014 r. Zarząd Spółdzielni przy udziale Członków Rady Nadzorczej i pracowników Spółdzielni oraz licznej grupy mieszkańców dokonał otwarcia już drugiej w zasobach Spółdzielni „siłowni zewnętrznej”. 

Koszt wykonania siłowni został pokryty ze środków finansowych przeznaczonych na działalność społeczno-kulturalno-oświatową naszej Spółdzielni.  „Siłownia zewnętrzna” znajduje się pomiędzy budynkami Tuwima 2, Porazińskiej 6 i Porazińskiej 10.

Serdecznie zapraszamy.

Zarząd SM „Karwiny”