Przesyłanie "Informacji Zarządu" i wymiaru opłat drogą mailową

Nawiązując do „Informacji Zarządu”, którą Mieszkańcy osiedla Karwiny otrzymali wraz z nowym wymiarem opłat informujemy, że na naszej stronie internetowej w zakładce „Druki do pobrania” umieszczone zostały stosowne oświadczenia (w wersji pdf) dotyczące przesyłania m.in. nowych wymiarów opłat. Jedno z nich dotyczy użytkownika lokalu, a drugie współużytkownika lokalu.

Osoby, które nie zamierzają korzystać z tej formy korespondencji nie wypełniają oczywiście żadnych z ww. oświadczeń.