Spółdzielczość mieszkaniowa - najlepsza wspólnota

 

Pismo od Nadleśnictwa Gdańsk do Spółdzielni Mieszkaniowej "Karwiny" ws. dzików

 Pismo, które Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny” otrzymała od Nadleśnictwa Gdańsk w sprawie dzików pojawiających się na osiedlu Karwiny - odpowiedź na pismo Spółdzielni z dnia 22.02.2017 roku.

 

Komunikat Zarządu

Komunikat Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” informuje, że w dniu 08.02.2017 r. otrzymał informację z Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, że segregacja odpadów we wiacie śmietnikowej usytuowanej przy budynku nr 17 przy ulicy Gałczyńskiego w Gdyni, przypisanej mieszkańcom budynków nr 15 i 17 przy ul. Gałczyńskiego w Gdyni oraz budynku nr 9 przy ul. Iwaszkiewicza w Gdyni, nie odbywa się w sposób zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni, pomimo złożonej deklaracji selektywnego odbierania odpadów. Stwierdzono, że w pojemniku na odpady selektywne (papier) znajdował się gruz.

Kolejny przypadek niewłaściwego postępowania z odpadami może skutkować podwyższeniem przez Urząd Miasta Gdyni opłat za ich wywóz.

Jednocześnie informujemy, że tego typu odpadów mieszkańcy Gdyni mogą pozbyć się bezpłatnie (jeśli ich waga nie przekracza 500 kg/rok), zawożąc je do PSZOK Eko Dolina w Łężycach.

Komunikat PGNiG Obrót Detaliczny

Szanowni Klienci firmy PGNiG Obrót Detaliczny,

Firma PGNiG Obrót Detaliczny otrzymała sygnały o przejawach nieuczciwych praktyk stosowanych przez konkurencję. Osoby podszywające się pod pracowników PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. krążą po domach, podają się za przedstawicieli firmy PGNiG i wymuszają na klientach podpisanie rzekomo nowych umów sprzedaży gazu ziemnego, powołując się przy tym na zmiany organizacyjne w Spółce.

Pragniemy ostrzec wszystkich Państwa przed pochopnym podpisywaniem jakichkolwiek dokumentów bez uprzedniej weryfikacji ich treści oraz bez sprawdzenia osoby, która owe dokumenty przedstawia.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod nr. tel. 58 325 99 02 lub wizytę w Biurze Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny.

Jeśli jednak podpisali Państwo niechcianą umowę poza siedzibą firmy PGNiG Obrót Detaliczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie praw konsumentów, mogą Państwo od niej odstąpić w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.