Ochrona ptaków w zasobach SM "Karwiny"

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni podczas  wykonywania prac termomodernizacyjnych na budynkach mieszkalnych zwraca szczególną uwagę na ochronę siedlisk ptaków chronionych. Podejmowane działania są na bieżąco uzgadniane z przedstawicielem Trójmiejskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w Gdyni w porozumieniu z Rejonową Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Czytaj więcej: Ochrona ptaków w zasobach SM "Karwiny"

"Siłownia zewnętrzna" otwarta

Uprzejmie informujemy użytkowników lokali mieszkających w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny”, że w dniu 29.08.2013 r. udostępniliśmy dla mieszkańców  „siłownię zewnętrzną” wykonaną przez Zarząd Spółdzielni. Należy zaznaczyć, że jest to pierwsza taka siłownia wybudowana na obszarze Wielkiego Kacka, Dąbrowy i Karwin. Siłownia umiejscowiona jest na skarpie przy ulicy Nałkowskiej.

Prosimy użytkowników siłowni o przestrzeganie Regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej, którego treść znajduje się na jednym ze zdjęć zamieszczonych w naszej Galerii.

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych


                                          Uwaga mieszkańcy!

   W dniu 26.01.2010 na terenie naszego miasta został otwarty PZON
  
                            Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

Mieszkańcy mogą w PZON nieodpłatnie oddawać następujące rodzaje odpadów:

 

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (nie większy niż telewizor),
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • resztki farb, lakierów, klejów oraz opakowania po nich,
  • rozpuszczalniki, środki czyszczące i opakowania po nich,
  • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
  • oleje przepracowane,
  • odczynniki chemiczne np. fotograficzne wraz z opakowaniami,
  • przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki.PZON znajduje się w dzielnicy Gdynia Karwiny przy pawilonach na ulicy Brzechwy 7.

Punkt czynny będzie w godzinach:
Wtorek, Czwartek:   1400 - 1700
Sobota: 1000 - 1400


                                                 UWAGA!

  PZON NIE PRZYJMUJE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH POWSTAŁYCH
     W WYNIKU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.