KOMUNIKAT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny” w Gdyni zwraca się do wszystkich użytkowników lokali leżących w zasobach Spółdzielni, aby w przypadku zauważenia przemieszczających się dzików po naszym osiedlu zgłaszać taki fakt bezpośrednio do Leśniczego ds. łowieckich pod nr. telefonu 606-375-953.

Dziki na terenie Karwin

 

 

Worki na odpady zielone

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” informuje wszystkich użytkowników lokali, którzy zobowiązali się utrzymywać ogródki przydomowe, że mogą zgłosić się po jednorazowe worki (w ilości sztuk 2), z przeznaczeniem na odpady zielone typu liście, wygrabiona trawa. Zapełnione i zawiązane worki należy ustawiać przy najbliższej wiacie śmietnikowej. Worki można odbierać w pokoju nr 12.

Komunikat dotyczący prac remontowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Karwiny” w Gdyni informuje wszystkich użytkowników lokali, że wszelkie prace remontowo-konserwacyjne w lokalach mieszkalnych, których wykonanie należy do obowiązków użytkownika lokalu zgodnie z „Regulaminem podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią, a użytkownikami lokali” wykonywane są przez Spółdzielnię tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego zlecenia złożonego przez użytkownika lokalu, w kancelarii Spółdzielni.

Ponadto informujemy, że pracownicy Spółdzielni wykonujący jakiekolwiek usługi w lokalach nie pobierają żadnych opłat za wykonaną usługę, a jedynie zobowiązani są do uzyskania potwierdzenia wykonania usługi, na podstawie którego wystawiana jest faktura VAT w oparciu o ceny usług obowiązujących w Spółdzielni.

Spółdzielnia nie bierze odpowiedzialności za wszelkie prace wykonywane w zasobach Spółdzielni przez osoby prywatne, które swoim zachowaniem sugerują, że działają w imieniu bądź z upoważnienia Spółdzielni i z tego tytułu usiłują wyłudzić wynagrodzenie, a każdy taki przypadek należy natychmiast zgłosić w Spółdzielni lub bezpośrednio na Policję.